להלן תקנון השימוש באתר

TERMS OF USE – For English Version – Click Here

כללי

1. אתר “ז’ילינסקי-רוזן” (להלן: “האתר”) שכתובתו הראשית : WWW.ZRP.CO.IL הנו אתר על רשת האינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הלקוחות ברשת האינטרנט בישראל בלבד. האתר משמש לסחר אלקטרוני ורכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל

2. בעלת האתר הנה חברת “ארצות דרך הבשמים בע”מ” ח.פ. 514828573 כתובת: רחוב רבי פנחס 10 תל-אביב יפו. המנהלת את המכירות באתר תחת שם המותג ז’ילינסקי-רוזן רוקחות בשמים

3. פעולה באתר הנה כל פעולת רכישת מוצרים המוצעים באתר.

4. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

5. רשאים להשתתף במכירות המבוצעות באתר תושבי ישראל בגיל 18 ומעלה, המחזיקים כדין בכרטיס אשראי ישראלי (מקומי או בינלאומי) תקף. ההשתתפות מותנית בהרשמה לאתר ומסירת פרטים אישיים מלאים, נכונים, תקינים ומדויקים כנדרש בטופס ההזמנה. ניתן גם לבצע רכישות שלא באמצעות כרטיס אשראי ע”י תיאום התשלום וההזמנה טלפונית.

6. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון או מחלוקת עם חברת “ארצות דרך הבשמים בע”מ”

7. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

8. התכנים המועלים ומפורסמים באופן פומבי באתר, עשויים להיות מוצגים בכל מדיה אחרת, לרבות אתר סלולארי ו/או טלוויזיה ו/או כל אמצעי אחר ו/או אתרים אחרים מלבד האתר, בין שהינם תחת ניהולה של ארצות דרך הבשמים בע”מ” ובין אם לאו, או לכל צורך חוקי אחר ככל שקיים או יהיה קיים בעתיד, והוראות תקנון זה יחולו בקשר עם הצגת התכנים כאמור ו/או השימוש בתכנים לכל צורך כאמור.

9. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

10. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

ט.ל.ח.

מדיניות שימוש ופרטיות

1. מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ”י רצונו של הלקוח ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של הלקוח למסירתם.

2. מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר לחברת “ארצות דרך הבשמים בע”מ” לספק את המוצרים ללקוח וללמוד מהלקוח על גמירות הדעת שלו בנוגע לרכישת המוצרים.

3. “ארצות דרך הבשמים בע”מ” נוקטת בכל האמצעים העומדים לרשותה כדי להגן על פרטיות הלקוחות ועל סודיות הנתונים. האתר מאובטח ברמה גבוהה ביותר ומוגן מפני פריצה בזדון או בשוגג באמצעות פרוטוקול SSL.

4. בשום מקרה לא מעבירה “ארצות דרך הבשמים בע”מ” נתונים, פרטים אישיים או כתובות דואר אלקטרוני לצד שלישי שלא בהסכמה מפורשת של הלקוח, בכתב ומראש, למעט העברת פרטי העסקה לחברת האשראי לצורך חיוב ופרטי הלקוח לרשות הדואר או לחברת המשלוחים לצורך ביצוע האספקה.

5. ניתן להצטרף למועדון הלקוחות ולרשימת תפוצת הדואר האלקטרוני של חברת “ארצות דרך הבשמים בע”מ” ולקבל הודעות בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר. ניתן גם להיגרע, בכל עת, מרשימת תפוצה זו. את ההצטרפות או הגריעה ניתן לבצע על ידי פניה באמצעות דוא”ל.

ט.ל.ח.

מדיניות רכישה ומוצרים

1. “ארצות דרך הבשמים בע”מ” תציע לרכישה באתר מוצרים בדגמים, סוגים וכמויות כפי שתמצא לנכון, לפי בחירתה ושיקול דעתה הבלעדי.

2. “ארצות דרך הבשמים בע”מ” הזכות הבלעדית להוסיף ו/או לגרוע מוצרים המוצעים לרכישה באתר וכן לקבוע את כמות המוצרים שיוצעו לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.

3. כל המוצרים המוצעים באתר הם מקוריים, חדשים, באריזתם המקורית, ללא פגם, אלא אם צוין במפורש אחרת בכותרת המכירה או בתיאור המוצר.

4. “ארצות דרך הבשמים בע”מ” שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לספק מוצר מסוים, במידה והמוצר אזל במלאי. במקרה כזה תודיע החברה ללקוח על ביטול העסקה, או לחילופין, תציע לו מוצר חלופי.

5. “ארצות דרך הבשמים בע”מ” עושה כמיטב יכולתה לספק ללקוחות באתר את מרבית המידע הנדרש לצורך החלטה לגבי קניית המוצר. הפרטים המפורסמים באתר כוללים את תמונת המוצר, שם היצרן, הדגם, מקום הייצור, מפרט טכני מלא ככל האפשר, מידות ומשקל המוצר, תקופת האחריות על המוצר והגורם הנותן את האחריות. עם זאת, התמונות המוצגות הנן לצורך המחשה בלבד. ואינן מחייבות את החברה.

6. במקרה שבו קיים הבדל בין פרטי המוצר בכתב לתמונה המתפרסמת באתר (לדוגמה – לגבי צבע המוצר), הנתונים בכתב הם המחייבים.

7. המוצרים המשתתפים באתר זה ומחיריהם בתוקף לגבי המלאי הקיים בלבד.

8. “ארצות דרך הבשמים בע”מ” שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המוצרים ומחיריהם בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת.

9. מחיר המוצרים באתר כולל משלוח דואר רגיל לבית הלקוח בישראל בלבד, אלא אם צוין אחרת.

10. במקרה של חוסר התאמה בין המחיר ו/או תיאורו של מוצר כפי שמופיע באתר, לבין מחירו ו/או תיאורו, כפי שמופיע בספרי “ארצות דרך הבשמים בע”מ”, יקבע המחיר “ארצות דרך הבשמים בע”מ”.
במקרה זה יהיה הצרכן זכאי לקבלת מלוא התמורה ששולמה עבור המוצר, באם יודיע בכתב על ביטול העסקה טרם שסופק לו המוצר, או באם יודיע לחברת “ארצות דרך הבשמים בע”מ” על ביטול העסקה תוך 14 יום ממועד שסופק לו המוצר, לפי המאוחר.

11. מחירי המוצרים באתר כוללים מע”מ, אלא אם צוין אחרת בעמוד המכירה.

12. במסגרת ביצוע פעולת רכישה של מוצר באתר יהיה על כל מבצע הפעולה להירשם לאתר ולמלא טופס הזמנה, תוך הזנת מלוא הפרטים הנדרשים. מסירת הפרטים המבוקשים הנה תנאי להשתתפות ברכישת המוצרים המוצעים למכירה באתר, אולם אינה מחויבת על פי חוק.

13. פרטי הפעולה באתר ופרטי ההזמנה לרכישת מוצר באתר לרבות פרטי מבצע הפעולה באתר יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן מסוג SSL למחשב עיבוד הנתונים של “ארצות דרך הבשמים בע”מ”
במקרה שהלקוח בוחר לבצע רכישה באתר באמצעות PAYPAL (“פייפאל”) משלב המעבר לאתר הסליקה, תהיה האבטחה כפופה לשרת צד ג’ זה ובאחריותו.

14. הלקוח בוחר מוצר (מומלץ לעיין בדף המכירה בטרם ביצוע הקניה) ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר.

15. הלקוח רשאי לבחור שלא להזין פרטי אשראי ולשלם באמצעות העברה בנקאית. לצורך כך עליו להשלים את הליך המכירה ולבחור ב”אופן התשלום” את האפשרות “העברה בנקאית” לחשבון חברת “ארצות דרך הבשמים בע”מ”. מכירה תחשב כהושלמה רק לאחר שבוצעה העברה וניתן אישור הבנק לקבלת התשלום.

16. יובהר ויודגש, השלמת הליך מכירה באמצעי שאינו תשלום מיידי (בהעברה בנקאית / טלפונית) מותנה בכך שהמוצר המוצע למכירה יהא קיים במלאי בעת השלמת הליך המכירה.

17. עסקת הקנייה תשתכלל רק לאחר ש “ארצות דרך הבשמים בע”מ” תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי / ספק הסליקה או הבנק, על קבלת התשלום.

18. כל לקוח רשאי לאסוף בעצמו את המוצר הנרכש בתיאום מראש עם “ארצות דרך הבשמים בע”מ” מחנות החברה שכתובתה: רחוב רבי פנחס 10 תל-אביב-יפו, ישראל. בשעות הפעילות בלבד.

19. “ארצות דרך הבשמים בע”מ” תחייב את הלקוח באמצעות כרטיס האשראי שמסר, במחיר המוצר באתר, ובנוסף במידת הנדרש גם בדמי משלוח כמפורט בעמוד המכירה. הסכום הכולל של ההזמנה ומספר התשלומים יופיעו בטופס ההזמנה.

20. במקרה של פיגור בתשלומים או יותר, תהא “ארצות דרך הבשמים בע”מ” רשאית להעמיד את יתרת התשלומים לפירעון מיידי, ורוכש המוצר באתר המאחר ו/או מפגר בביצוע התשלומים ו/או כל חלק מהם נותן בזאת את הסכמתו הבלתי חוזרת להעמדת יתרת התשלומים לפירעון מיידי.

21. מועד אספקת המוצרים הנו עד 5 ימי עבודה אלא אם צוין אחרת בדף המכירה. ימי העבודה נספרים מיום קבלת התשלום בגין העסקה בפועל .”ארצות דרך הבשמים בע”מ” עושה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המזמין, וזאת בכפוף למדיניות רשות הדואר וכל צד ג’ רלוונטי.

22. לקוח המעונין לבטל את ההזמנה לפני שהמוצר נשלח אליו יוכל לעשות זאת באמצעות הודעת ביטול בכתב לחנות של “ארצות דרך הבשמים בע”מ” או באמצעות טופס הפנייה באתר, ללא חיוב כלשהו.

23. במידה שלקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר שהמוצר נשלח אליו, יוכל לעשות זאת באמצעות יצירת קשר טלפוני עם “ארצות דרך הבשמים בע”מ”, תוך 14 יום מיום קבלת המוצר. במקרה זה, רק לאחר תאום מראש ואישור החברה, הלקוח יחזיר את המוצר בכוחות עצמו או על חשבונו.

24. תנאי לביטול הזמנה לגבי בשמים באריזה הנו שמירת האריזה בשלמותה, אם נפתחה אריזת הבושם לא ניתן לבטל את ההזמנה.

25. תנאי לביטול הזמנה לגבי בשמים המסופקים ללא אריזה הנו שלא נעשה כל שימוש (ולו המזערי ביותר) בבושם.

26. על הלקוח לבדוק את המוצר מייד עם קבלתו. במידה שהלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום, או באם מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, רשאי הלקוח לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, על-ידי הודעת ביטול באמצעות טופס הפניה באתר תוך פירוט סיבת הביטול, הכל בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א- 1981.

27. בכל מקרה אשר בו, מחמת גורמים שאינם בשליטת “ארצות דרך הבשמים בע”מ”, נבצר יהא לנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה, תהא החברה רשאית לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם. לדוגמא: תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.

28. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו /או ימנעו את קיום מכירת המוצרים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים בכל דרך שהיא, או אספקת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית החברה לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם ו/או להפסיק את פעילות האתר.

29. במידה ותחול טעות בתיאור המוצר במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר אינפורמטיבי אחר, או בקבלת הנתונים ממגיש ההצעה, רשאית “ארצות דרך הבשמים בע”מ” לבטל את הרכישה הספציפית ודמי הגשת הצעת הרכישה יוחזרו.

30. “ארצות דרך הבשמים בע”מ” שומרת על זכותה לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר.

31. במקרה של מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר באתר, על כל הכרוך והנובע מכך, יהיה מקום השיפוט הבלעדי בבתי המשפט בת”א בלבד.

32. חברת “ארצות דרך הבשמים בע”מ” שומרת לעצמה את הזכות לשנות\לבטל את המבצעים ללא הודעה מוקדמת.

ט.ל.ח.

מדיניות אספקה ומשלוחים

1. משלוחים חינם יבוצעו בישראל בלבד ובהתאם למגבלות אספקה של דואר רגיל ברשות הדואר.

2. משלוחים לחו”ל יתבצעו בתוספת תשלום בלבד, בהתאם לעלויות וזמני אספקה במדינת היעד. על הלקוח לאשר תוספת עלות משלוח לאחר ביצוע ההזמנה.

3. תנאי רשות הדואר (או של כל גוף אחר באמצעותו תבוצע האספקה) יחולו על כל אספקה של מוצר באמצעות האתר, ויחייבו כל לקוח.

4. זמני אספקת המוצרים/שירותים הנם עד 5 ימי עסקים אלא אם מצוינים תנאים אחרים בדף המכירה. ימי עסקים / עבודה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים בישראל כולל : ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג.

5. במידה שהלקוח מבקש לשנות את הכתובת לאספקה, ובכפוף לאישור בקשה זו ע”י “ארצות דרך הבשמים בע”מ”, ייספרו ימי העבודה מיום אישור בקשת שינוי הכתובת על-ידי “ארצות דרך הבשמים בע”מ”

6. “ארצות דרך הבשמים בע”מ” לא תהא אחראית לכל איחור באספקת המוצר שאינו בשליטתה. במקרה של איחור באספקה מעבר ל 7 ימי עסקים נוספיםלימי האספקה הנקובים, רשאי המזמין לבטל את הזמנתו ולקבל את מלוא כספו בחזרה, זאת לאחר שהודיע לחברה על העיכוב האמור.

7. אספקת המוצרים תתבצע לבית הלקוח ו/או לסניף הדואר הקרוב למקום מגוריו של הלקוח ו/או לכל מקום ו/או בכל דרך שהיא שתתואם עם הלקוח, וכל זאת בהתאם ובכפוף לתנאי העבודה של רשות הדואר או חברת המשלוחים מטעם “ארצות דרך הבשמים” בע”מ.

8. מובהר בזאת כי במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים מטעם “ארצות דרך הבשמים בע”מ” אפשרות לבצע את משלוח המוצרים לבית הלקוח ו/או לסניף הדואר הקרוב למקום מגוריו של הלקוח מכל סיבה שהיא לרבות בשל מיקומו של בית הלקוח ו/או בשל תנאי חברת המשלוחים מטעם “ארצות דרך הבשמים בע”מ”, הלקוח יהא רשאי לאסוף את המוצרים מכל גורם המחזיק במוצרים עד לא יאוחר מחלוף 10 ימים מהודעתה של “ארצות דרך הבשמים בע”מ” ללקוח כך באמצעות דואר אלקטרוני.

9. משלוח ללא עלות, כולל משלוח רגיל או בדואר רשום בהתאם לבחירת חברת “ארצות דרך הבשמים בע”מ”, הכולל הבאת המוצר אל דירתו של הלקוח או עד לסניף הדואר הסמוך למקום מגוריו.

10. מסירת המוצר הינה אישית בלבד, קרי לידי המזמין בלבד ויכולה לכלול דרישה להצגת תעודת זהות של המזמין במעמד המסירה. היה והמזמין אינו מקבל את המוצר באחריותו הבלעדית ליתן יפוי כח מטעמו וכן ת”ז שלו למקבל המוצר שהוזמן.

11. על לקוח המעונין לקבל לידיו את המוצר באופן עצמאי כאמור לעיל לבצע את ההזמנה טלפונית ולתאם מועד לשם הגעתו לקבלת המוצר. במקרה כזה לא יחויב הלקוח בדמי משלוח כלשהם.

12. בעת איסוף עצמאי של המוצר מחנות “ארצות דרך הבשמים בע”מ”, יהיה על הלקוח להציג תעודת זהות וכרטיס אשראי של מבצע ההזמנה. לקוח המבצע איסוף עצמאי של המוצר , יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, אשר יגרם למוצר מרגע שהמוצר הועבר לחזקתו , לרבות נזק אשר נגרם למוצר במהלך הובלת המוצר.

ט.ל.ח.

מדיניות החזרות וביטולים 

חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “החוק”) חל על כל הרכישות המתבצעות באתר זה ובהתאם לחוק רשאי כל קונה באתר זה לבטל את הרכישה .

האמור לעיל בא לתת הסבר כללי אודות התנאים והטכניקה לביטול אך בכל מקרה הוראות החוק הן הקובעות .
לקוח המבקש לבטל את ההזמנה בטרם נשלח אליו המוצר יוכל לעשות זאת באמצעות הודעת ביטול בטלפון או באמצעות טופס הפנייה באתר, וחיובו יבוטל עם קבלת אישור בכתב.

על הלקוח לבדוק את המוצר מייד עם קבלתו. במידה שהלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום, או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, רשאי הלקוח לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר,
על-ידי הודעת ביטול באמצעות טופס הפניה באתר תוך פירוט סיבת הביטול. אם ימצא כי המוצר אכן היה פגום או שגוי לא יחויב הלקוח בדמי ביטול .

לקוח המבקש לבטל את הזמנתו לאחר שהמוצר נשלח אליו, שלא עקב פגם במוצר, יוכל לעשות זאת באמצעות הודעת ביטול באמצעות טופס הפניה באתר, תוך 14 יום מיום קבלת המוצר.
במקרה זה, רק לאחר תאום מראש עם שרות הלקוחות וקבלת אישור, הלקוח יוכל להחזיר את המוצר בכוחות עצמו ועל אחריותו לחנות היעד של החברה. במידה והלקוח יחזיר המוצר בדואר, עלות המשלוח בגין החזרת המוצר תבצוע על חשבונו.

תנאי לביטול הזמנה לגבי בשמים באריזה הנו שמירת האריזה בשלמותה, כולל הצלופן העוטף אותה. אם נפתחה אריזת הבושם לא ניתן לבטל את ההזמנה .

תנאי לביטול הזמנה לגבי בשמים המסופקים ללא אריזה הנו שלא נעשה כל שימוש (ולו המזערי ביותר) בבושם .

החזרת התמורה תתבצע במעמד ביטול העסקה, ככל שניתן, או במועד הקרוב לכך, לא יאוחר
מ 7 ימי עסקים. התמורה תוחזר באותו אופן בו נעשה התשלום.
דמי ביטול לאחר סליקת אשראי הנם 5% מערך העסקה כפי ששולמה ע”י הלקוח
במקרה שהלקוח ביטל את העסקה לאחר שקיבל את משלוח המוצר תתווסף בדמי הביטול גם עמלת משלוח וטיפול, בין אם נגבה תשלום עבור המשלוח או לאו.

ט.ל.ח.

מידע על משלוחים

סוגי המשלוחים באתר ז’ילינסקי-רוזן שכתובתו הראשית : WWW.ZRP.CO.IL
כל המשלוחים יתבצעו בדואר ישראל, בדואר רגיל.
במידה והחברה תחליט לשלוח מוצרים ללקוח בדואר רשום, לא יגבה תשלום נוסף.
ניתן לעקוב אחר המשלוחים בדואר רשום באמצעות אתר הדואר: http://www.israelpost.co.il/itemtrace.nsf/mainsearch?openform

איסוף עצמי – ניתת ללקוח אפשרות לאיסוף עצמי תוך הגעה לחנות.
על הלקוח להתקשר לחנות מיד לאחר הזמנת המוצר ולידע על איסופו, זאת בכדי לוודא שטרם התבצע משלוח. איסוף החבילה החל מיום למחרת בשעה 17:00 מחנות “ז’ילינסקי רוזן” בכתובת רבי פנחס 10 ת”א-יפו, בשעות הפעילות.

ט.ל.ח.